Om fotoboken | The Whiteness of the Whale
En sida helt ägnad åt fotoböcker
Fotobok, Fotoböcker, böcker, foto, Photo books, photobook, Tommy Arvidsson,
2490
post-template-default,single,single-post,postid-2490,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

The Whiteness of the Whale

 

TheWhitenessoftheWale_55_edit

Paul Graham

240 pages
MACK BOOKS 2015

ISBN 9781910164327

 

Strax före millennieskiftet började Paul Graham besöka USA allt oftare, och det var under denna tid som fröet till den omskakande fotoserien American Night såddes. Sviten innehåller tre kontrasterande delar som varvas i häftigt känslosamma skikt. Afroamerikaner syns i motljus eller dunkel skymningsbelysning på ruffiga storstadsgator. De ter sig både nedbrutna och heroiska, där de går, står eller sitter omslutna av glödande mörker, neonskyltar, flagnande väggar och skräp. American Night innefattar därtill en mängd vitskimrande bilder, så överexponerade att motiven knappt går att urskilja. Bakom det mjölkiga täcket anas emellertid långa vägar och kala distrikt där några enstaka människor framträder som anonyma fläckar. De ovan beskrivna fotografierna, i ömsom mörka, ömsom bleka färgskalor, avbryts av glossiga bilder på hus i pastell. De senare chockar och skär in som artificiella sår i nedstämdheten. Sviten reflekterar delvis över det strukturella förtryck som präglar verkligheten för många afroamerikaner, en ojämställdhet som säkerligen uppenbarade sig med stort tryck inför Grahams nyfikna ögon under hans första tid i landet. De bleka och färgstarka bilderna visar myntets andra sida; människorna det har gått ”bra” för, de som har avancerat in i den vita dimman.

I den nya boken The Whiteness of the wale presenteras utsnitt från tre av Grahams USA-baserade arbeten, där American night fungerar som en startpunkt. Titeln är inspirerad av Herman Melvilles Moby Dick, en berättelse som likaså figurerar i boken i form av en kryptisk text.

TheWhitenessoftheWale_21

I vackra A shimmer of possibility (2004 – 2007) fortsätter Graham problematisera och hylla fotomediet. I detta omfångsrika verk – som ursprungligen publicerades i en bokserie på tolv band – överges den analoga tekniken för den digitala, för att skapa rätt ”flow”. Fotografierna blänker till glimtvis. Långa serier av vardagshändelser rusar förbi, som när en man metodiskt klipper en gräsmatta eller en samling människor väntar vid en busshållplats. Inget speciellt händer men effekten är ändå fabulös. Föreställ dig att du blundar och öppnar ögonen varannan sekund – vad missar du däremellan? I sådana klippta ögonkast rullas Grahams fotografier ut, vars scener glittrar och gör en medveten om seendets potentiella vitalitet men också dess brister. Det totala seendet är en illusion, tycks bilderna säga, lika bra att bejaka bristfälligheten och det empatiska i otillräckligheten som denna insikt bibringar.

TheWhitenessoftheWale_27.jpg

Den tredje serien som ingår i boken är The Present (2012). Här har de poetiskt drömmande stadsbilderna övergetts till förmån för en tydligare stramhet. Fotografierna glider inte omkring i ett svävande flöde, utan skildrar händelserna kring bestämda gatstumpar. Men trots striktheten lyckas Graham påvisa ögats besvär att formulera en absolut avbild. När fotot koncentrerar en persons göromål – exempelvis en mödosam strapats över ett övergångsställe – utesluts andra tilldragelser, de skjuts ut i periferin. The Present spinner på så vis vidare på Grahams fotokritiska spår, något som förtydligas än mer i förekomsten av de blinda människor som letar sig fram över vägarna med vita käppar, likt symboler för mänsklighetens enögdhet.

The Whiteness of the wale är en imponerande och rikt illustrerad volym, som ringar in Grahams oeuvre på ett elegant sätt. Hans perspektiv skiljer sig från äldre gatufotografers ”objektiva” bildvärld genom att ogenerat inkorporera sin egen närvaro, han maskeras inte eller upphöjs till något slags allseende gud. Hans studier öppnar upp för en rad perceptuella och sociopolitiska frågor, vilka allt som oftast smälter samman i en konceptuell helhet. Det är i detta mångskiktade fält, där intuition och intellekt avlöser varandra, som hans fotografi ständigt landar.

Sara Arvidsson, kritiker, boende i Göteborg