Om fotoboken | Hasselblad Photography Art & Research”
En sida helt ägnad åt fotoböcker
Fotobok, Fotoböcker, böcker, foto, Photo books, photobook, Tommy Arvidsson,
22613
post-template-default,single,single-post,postid-22613,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Hasselblad Photography Art & Research”

”-”En stor liten konstinstitution i Göteborg, med förbindelser till världen” Så beskriver sig Hasselbladstiftelsen som nu fyller 40 år.

Jubileumsskrifter brukar ofta vara fyllda med floskler och självberöm. Men icke denna. Jo, man är förvisso stolt över vad man åstadkommit men här finns också reflektioner om sådant som inte blev så lyckat.

Curatorn Sara Walker inleder med en kortare historik. Hon avslutar också boken med en text om själva kärnverksamheten, utställningarna och priset. Där konstaterar hon att mellan 1980 0ch 2018 har 8 kvinnor och 31 män fått priset. Den första kvinna som fick Hasselbladpriset var Susanne Meiselas. Hon belönades 1994. Walker diskuterar också hur inriktningen på Hasselbladspriset har varierat, från att i början ha varit ett pris för fotofoto till att svänga över mer och mer till ett pris för konstnärer som utrycker sig med hjälp av fotografi. Många muttrar ibland över detta, även jag.  Men när jag googlar listan på pristagare ser jag dock att en överväldigande majoritet är fotografer!

Denna intressanta fråga diskuteras också i de övriga kapitlen. Louise Wolther, forskningsansvarig på Hasselblad ger en bred översikt över hur man vrider och vänder på fotografibegreppet för att försöka utröna hur vi såg på det, hur vi ser på det idag och kanske hur vi uppfattar fotografi i framtiden. Fotografi är ju en företeelse som kan se ut på så många olika sätt och som griper in i vår vardag mer och mer. Vi avbildar och blir avbildade i en takt som egentligen är ganska skrämmande.

Nuvarande chefsintendenten Dragana Vujanovic Östlind och Cecilia Sandblom, konservator, berättar om hur dagens arbete går till bakom kulisserna och tidigare ledaren Gunilla Knape ger intressanta tillbakablickar.

Det är naturligtvis en fröjd att höra att Hasselbladbiblioteket katalogiserar alla böcker efter fotografen i första hand. Bibliotekarien Elsa Modin har numera också börjat föra in uppgifter om vilken typ av bindning som böckerna har.

Sören Gunnarsson ger en initierad inblick i hur det kunde gå till under de första åren.

Boken avslutas med en presentation over de utställningar och publikationer man producerat under åren. Nästan ett åttiotal böcker av varierande omfång har man gjort, samt ett otal utställningar.

Det är tydligt att Hasselbladstiftelsen är en plats där det fotografiska uttrycket frejdigt diskuterats och omvärderats under åren.

När man ser vad denna lilla institution åstadkommit under 40 år så kan man inte undgå att bli imponerad. Jag utnämner dem omedelbart till Sveriges bästa Fotografiska Museum

 

Fotografi: Otaliga
Redaktion: Jenny Blixt, Dragana Vujanovic Östlind, Stefan Jensen, Sara Walker.
Text: Intervjuer av Karolina Modig; Dragana Vujanovic Östlind, Cecilia Sandblom, Elsa Modin, Gunilla Knape, Hasse Persson, Linda Nordlander Frisk. Texter av Sören Gunnarsson, Louise Wolthers, Sara Walker.
Formgivning: Waters Löwenhielm
Förlag: Hasselbladstiftelsen