Om fotoboken | Vad heter det?
En sida helt ägnad åt fotoböcker
Fotobok, Fotoböcker, böcker, foto, Photo books, photobook, Tommy Arvidsson,
76
post-template-default,single,single-post,postid-76,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Vad heter det?

Bokkonsten har precis som andra konstarter en massa specialuttryck. Här har jag samlat några. Eller jag förresten, många av orden kommer från ett kompendium som Annica Starfalk sammanställde när vi höll ett föredrag i Göteborg tillsammans. Hon har givit mig tillåtelse att använda sammanställningen.

Litet boklexikon:

Anfang: Begynneslsebokstav som är större än den löpande texten.

Bestruket papper. Ytan har behandlats med bildemedel och pigment för att ge bättre styckegenskaper

Bigning: Inpressning i eller förveckning av ett papper där det lätt skall kunna vikas

Bulk: Ett mått på papperets förhållande mellan dess volym och dess vikt. Dagstidningar ,som har tjockt papper med låg vikt har hög bulk.

Bunt: Mot bokryggen.

Brödtext: Den löpande texten i en bok. I motsats till rubrik, bildtext eller register.

CMYK: Den grafiska branchens färgsystem. Består av färgerna cyan (grönblått,förkortning C), magenta (blårött, förkortning M), gult (engelska yellow, förkortat Y) samt svart (engelska black förkortat K) Används bl.a. när man trycker fyrfärgstryck.

Dummy: Vanligen handgjort exemplar som visar den färdiga produktens format papper, vikt o. dylikt.

Ean-kod: Samma som streckkod

Falsning: Vikning av ett tryckark till önskat format.

Fpris: Förlagsnettopris. Det pris som bokhandlare betalar för boken ( exklusive moms)

Fiberriktning: Den riktning som fibrerna i pappersmassan orienterar sig i vid papperstillverkningen

För och eftersättspapper: Limmas mot pärmen och är skilda från inlagan( räknas inte in i sidantalet)Håller ihop inlagan med pärmen.

Inlaga: samtliga blad i en bok

Intagning: Innan en tryckpress körs igång justeras register, färg, tryckplåtar och pappersmatning

ISBN: International standard book number, Unikt nummer för varje bok i hela världen. Delas i Sverige ut av Kungliga biblioteket efter ansökan.

Klammerhäftning: Används till trycksaker med mindre antal sidor. En stålklammer fästes i bokens rygg

Kolofon: Uppgifter om bl.a. tryckort, tryckår, tryckeri, medarbetare och andra produktionstekinska uppgifter. Placeras vanligen i slutet eller början av en bok.

Limbindning: En enklare bindningsteknik. Inlagan består av lösa papper som enbart limmas i ryggen. Se även trådbindning, klammerhäftning.

Obestruket papper, papperet i en pocketbok är obestruket.

Opacitet. Ett mått på papperets ogenomskinlighet.

Paginering: Löpande numrering av sidorna i en bok.

Prägling: En nedsänkt eller upphöjd yta på trycksaken

Skyddsomslag: Ett skyddande ark som viks runt de hårda pärmarna på en inbunden bok.

Trådbindning: En tålig bokbinderisteknik där bokens sidor sys ihop med en tråd. Denna metod är att föredra till fotoböcker eftersom ett bokuppslag går lättare att öppna.

Titelsida: Den sida i början på en bok som innehåller uppgifter om upphovsman, boktitel , förlag och tryckår. Detta är den sida som används vid officiell katalogisering av böcker. Det är därför mycket viktigt att alla upphovsmän finns med här. Samt att upphovsmännen är angivna på ett sätt som speglar bokens innehåll. Om t.ex en fotograf och en textförfattare har gjort lika stora delar av en bok skall det anges med lika stort typsnitt samt på samma sätt.

Om det på titelsidan till exempel står: Pelle  Pettersson, Foto: Olle Petterson, så kan det äventyra fotografens rätt till biblioteksersättning.

Ytvikt. Anger hur mycket en kvadratmeter av ett papper väger.En kvadratmeter av ett 90 gramspapper väger alltså 90 gram.

Tommy Arvidson, fotograf och skribent i Malmö.